Gwybodaeth am yr Astudiaeth

Hoffwn ni glywed am brofiadau menywod sy’n dioddef o glefydau gwynegol hunanimiwn sy’n meddwl am ddechrau teulu, sy’n feichiog, neu sydd â phlant ifanc (o dan 5 mlwydd oed) yn barod.

Mi fyddwn ni hefyd yn siarad i weithwyr iechyd proffesiynol am y gofal a chymorth mae menywod yn derbyn yn ystod y cyfnod yma o’u bywydau.

Gall hyn yn helpu ni ddeall pa wybodaeth a chymorth y mae menywod angen ac yn gwerthfawrogi yn ystod yr amser yma.

Bydd yr astudiaeth yn cynnwys:

  • Arolwg arlein i ofyn am broiadau menywod a pha cymorth hoffwn nhw gael
  • Cyfweliadau gyda menywod a weithwyr iechyd proffesiynol
  • Cyfarfod i rhanddeiliaid i drafod beth mae’r ymchwil wedi ei ddarganfod, cynhyrchu syniadau, ac i benderfynu beth yw’r blaenoriaethau yn y maes hyn o ymchwil