Tîm yr Astudiaeth

Mae ei’n tîm ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnwys gweithwyr iechyd professionol, ymchwilwyr, a chynrychiolwyr y cleifion a’r cyhoedd sy’n dod ag amryw o brofiadau ac arbenigedd gwahanol i’r prosiect.

Rhiannon Phillips yw’r prif ymchwilydd ar yr Astidiaeth STAR.  Mae Rhiannon yn seicolegydd sydd â diddordeb mewn gwella iechyd ac ansawdd bywyd ar gyfer pobl â phroblemau iechyd hir-dymor.

 

Denitza Williams yw rheolwraig yr Astudiaeth STAR. 

 

Mae Aimee Grant yn arwain y rhan ansoddol o’r Astudiaeth STAR.

Adrian Edwards yw Cyd-Gyfarwyddwr yr Is-adran Meddygaeth Poblogaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Adrian hefyd yn feddyg teulu ac yn Gyfarwyddwr Canolfan PRIME Cymru.

Mae Ernest Choy yn Riwmatolegydd ac yn Athro ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Ann Taylor yn arbennigo mewn trin poen hir-dymor, ac yn Ddarllenydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Mae Julia Sanders yn Darllenydd mewn Bywredigaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Shantini Paranjothy yn Athro Meddygaeth Ataliol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Bethan Pell yn ymchwilydd am yr Astudiaeth STAR.

 

Mae Helen Stanton yn Gynorthwydd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd.

 

Mae Daniel Huw Bowen yn Gynorthwydd Ymchwil ar yr Astudiaeth STAR.

 

Mae Siân Buck-Evans yn aelod o’r Panel Cyhoeddus sy’n cyfrannu i’r ymchwiliaeth.

 

Mae Gwenllian Hill yn aelod o’r Panel Cyhoeddus sy’n cyfrannu i’r ymchwiliaeth.